Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Parafia rzymskokatolicka                                                                                                          Mogilno, 03.04.2018r.
p.w. św. Jana Apostoła

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
mogilno.klasztor@gmail.com
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

(dotyczy renowacji i odtworzenia zabytkowej posadzki w kościele)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła
Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno

NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy posadzce w kościele.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • Prezbiterium – XIII wieczna posadzka wykonana z płytek ceramicznych o układzie z przesunięciem o ½ o wymiarach 21-23×21-23 cm, występują także ceglane uzupełnienia z cegieł układanych na płask 15×29 cm. Powierzchnia 62,20 m2. Do wykonania prace renowacyjne.
 • Nawa główna i nawy boczne – późnogotycka / nowożytna (?) posadzka wykonana z wapienia skandynawskiego typu Oland, płyty o wymiarach 43×43 cm w układzie karo. Powierzchnia 240,96 m2. Do wykonania prace renowacyjne i uzupełnienia posadzki.
 • Kruchta – posadzka najbardziej zróżnicowana wykonana z beżowego marmuru o wymiarach 32×32 cm, a także z szarych i czerwonych płytek wapienia skandynawskiego w dwóch dominujących wymiarach 21×44 cm i 43×43 cm. Powierzchnia 38,10 m2. Do wykonania prace renowacyjne i uzupełnienia posadzki.
 • Przedsionek – posadzka wykonana z beżowego marmuru, prawdopodobnie ze złóż świętokrzyskich (Morawica), płytki o wymiarach 32×32 cm. Powierzchnia 9,5 m2.   Do wykonania wymiana posadzki.
 • Sień –  posadzka wykończona współczesnymi płytkami betonowymi (lastriko) w układzie karo,
  w kolorach czarno-brązowym i czarno-beżowym (melanż). Powierzchnia 32,40 m2. Do wykonania wymiana posadzki.
 • Zakrystia – podłoga wykonana z drewna dębowego, w układzie parkietu taflowego, montowanego na gwoździe, przybita prawdopodobnie do drewnianych legarów. Powierzchnia 41,30 m2. Do wykonania prace renowacyjne.                                      
 1. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. W siedzibie Parafii /biurze parafialnym/ udostępniony jest program prac konserwatorskich, zachęcamy, także do osobistej oceny stanu zachowania obiektu.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 11.06.2018r. do 15.10.2018r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie konserwatorskiego kosztorysu ofertowego, który powinien być szczegółowy i zawierać następujące elementy:  stronę tytułową, szczegółową kalkulację kosztów oraz cenę netto i brutto całości zadania.

            Kosztorys powinien być:

            – opatrzony pieczątką firmową,

            – posiadać datę sporządzenia,

            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            – podpisany czytelnie przez wykonawcę.

 

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadanych kwalifikacji konserwatorskich; można dołączyć referencje odnośnie do wykonanych dotychczas prac w podobnym zakresie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.  Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 23.04.2018r.
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  26.04.2018r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie lub mailowo wszystkich oferentów do 30.04.2018r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl

 

VI. ZAŁĄCZNIKI

            Zdjęcia obiektu.