Wspólnoty

Parafialna Rada Ekonomiczna – to wspólnota osób pomagająca proboszczowi w sprawach materialnych (administrowanie dobrami parafialnymi, nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi) zgodnie z kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W skład Rady ekonomicznej wchodzą: Irena Baranowska, Stanisław Radtke, Jan Gwiazda, Tadeusz Dachowski, Leszek Ratajczak. Kadencja trwa sześć lat (do czerwca 2018r). Zebrania zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Rada ma głos doradczy dla decyzji proboszcza i ekonoma domu zakonnego.