Wspólnoty

Parafialna Rada Duszpasterska – to wspólnota osób służących proboszczowi radą w sprawach duszpasterskich i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W skład Rady wchodzą: Agnieszka Kruszka, Wioleta Michalak, Maria Czerwińska, Lidia Czerwińska, Marek Idziak, Małgorzata Nadolna, Eugeniusz Loks, Agata Piechulska, Maria Malczewska, Zenon Kufel, Miłosz Rumianowski. Kadencja trwa trzy lata /do czerwca 2018r/. Zebrania zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Rada ma głos doradczy dla decyzji proboszcza i wspólnoty braci.