Wspólnoty

Ruch Światło-Życie – popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Założony został przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Gromadzi ludzi w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorosłych oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.

Formacja w Ruchu Światło-Życie odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania w małych grupach w ciągu roku, a jej dopełnieniem są 15-dniowe rekolekcje wakacyjne.

Wspólnota w naszej parafii to:
Oaza Dzieci Bożych (ODB) – dzieci ze szkoły podstawowej – spotkania w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00
Oaza Nowej Drogi (OND) – młodzież z I i II klasy gimnazjum – spotkania w czwartek o godz. 16.00
Oaza Nowego Życia – I stopień (ONŻ I st.) – młodzież z III klasy gimnazjum oraz szkół średnich, którzy rozpoczynają dopiero formację oazową – spotkania w czwartek o godz. 16.00
Oaza Nowego Życia – II stopień (ONŻ II st.) – młodzież ze szkół średnich po formacji ONŻ I st. – spotkania w środę o godz. 16.00

Opiekunem Ruchu Światło-Życie jest br. Piotr Krawczyk. Kontakt: katecheta.mogilno@gmail.com