Peregrynacja relikwii bł. Honorata Koźmińskiego

Peregrynacja relikwii bł. Honorata Koźmińskiego

w Mogilnie.

W piątek, 13 października 2017   po raz kolejny obchodzone było  wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna.

Rok 2017 przeżywamy jako dziękczynienie za Błogosławionego Kapucyna z Białej Podlaskiej w 100. rocznicę jego śmierci, którą wspominaliśmy 16 grudnia 2016 ubiegłego roku.
W dniach 14 -15 października  2017 parafia św. Jana Apostoła w Mogilnie miała okazję przyjmować relikwie bł. Honorata umieszczone w metalowej trumience, na stałe przechowywanej w Sanktuarium Błogosławionego w Nowym Mieście nad Pilicą.

W sobotę 14 października po przybyciu relikwii do naszego kościoła została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, po której usłyszeliśmy konferencję o życiu i misji bł. Honorata w Kościele, wygłoszoną przez br. Szymona Janowskiego.

W godzinach popołudniowych była okazja do indywidualnego czuwania przy relikwiach z możliwością skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej. Po wieczornej Mszy św. miała miejsce adoracja przed Najświętszym Sakramentem z bł. Honoratem, którą prowadziła młodzież.

Podczas niedzielnych Eucharystii okolicznościowe kazanie głosił nasz współbrat br. Marek Skowroński Gwardian i Proboszcz z klasztoru w Olsztynie.

Peregrynacja zakończyła się Koronką do Bożego Miłosierdzia z aktem zawierzenia bł. Honoratowi wspólnoty parafialnej a także mieszkańców Mogilna i okolic.

Podczas peregrynacji w naszym klasztorze odbywały się Rekolekcje powołaniowe prowadzone przez br. Szymona Janowskiego. Wzięło w nich udział 3 uczestników, którzy pochodzą z Koszalina, Pniew i z Warszawy. Mieli oni okazję poznać nasz charyzmat oraz postać naszego Błogosławionego.

Uczestnicy mogli w modlitwie powierzyć swoje sprawy osobiste i rodzinne Patronowi zawierzenia i wytrwania.

br. Jarosław Rajski.