Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Trwa wizyta duszpasterska w naszej Parafii, plan kolędy na bieżący tydzień można zabrać ze stolika. Na wioski i do miejsc oddalonych prosimy o podwiezienie. Informujemy, że podczas wizyty duszpasterskiej ministranci zbierają ofiary tylko do puszki na cele Funduszu Ministranckiego, z którego sfinansowany zostanie między innymi wakacyjny wyjazd integracyjno-formacyjny.
  2. Dziś zbieramy do puszek na cele parafialne związane z ogrzewaniem kościoła.
  3. Trzech naszych braci kleryków złoży dzisiaj w Lublinie profesję wieczystą, poprzez którą zostaną do końca życia włączeni do naszej wspólnoty zakonnej, poprzez życie w ubóstwie, czystości i w posłuszeństwie. Polecajmy tych naszych braci modlitwie przed Bogiem.
  4. W piątek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Każdy z nas może włączyć się aktywnie w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przez uczestnictwo we Mszy św., osobistą modlitwę, post, jałmużnę, studium itp. Pamiętamy o słowach Pana Jezusa, który modlił się w Wieczerniku, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.
  5. Msza św. z okazji imienin br. Jarosława w poniedziałek, 21 stycznia, o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
  6. W środę, 23 stycznia, zapraszamy wszystkich czcicieli O. Pio na nabożeństwo o godz. 17.30 i Mszę św. w intencjach nowennowych. Prosimy o składanie intencji w skarbonie pod figurą O. Pio lub w biurze parafialnym.
  7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką i najnowsze wydanie „Benedictum”.

DO WIECZNOŚCI PAN BÓG POWOŁAŁ:

Śp. Józefa Pękacza – wieczny odpoczynek …