Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Przemienienia Pańskiego

  1. Sierpień jest miesiącem troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie przeżywamy czas wakacyjnego wypoczynku. Nie jest to zobowiązanie, którego złamanie skutkowałoby grzechem, ale zachęta do dobrowolnie przyjętej abstynencji, także w intencji tych osób i środowisk, w których jest wiele cierpienia z powodu nadużywania alkoholu. Zachęcamy do troski o trzeźwość i gorącą modlitwę w intencjach osób uwikłanych w nałogi.

  2. W przyszłą niedzielę, 13 sierpnia, procesja Fatimska z modlitwą różańcową o godz. 20.00. Rozpoczęcie przy kościele św. Jakuba. Serdecznie zapraszamy.

  3. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać do puszek na cele parafialne związane z podejmowanymi w tym roku pracami remontami w kościele.

  4. Koło Przyjaciół Radia Maryja działające przy naszej Parafii, organizuje pielgrzymkę do Torunia na dziękczynienie za Radio Maryja i dzieł przy nim powstałych. Wyjazd w sobotę, 2 września, o godz. 8:30 ze skweru św. Wojciecha, powrót w godzinach wieczornych. Koszt przejazdu 30 zł. Zapisy w zakrystii po Mszy św.

Ogłoszenia Caritas:

  • Do 15 sierpnia można wrzucać drobne monety do dużej skarbonki postawionej w kruchcie kościoła. Przypominamy, iż zebrane pieniądze w ramach akcji Wakacyjny wyjazd za grosz zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci nieuleczalnie chorych i z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  • W poniedziałek, 14 sierpnia, Parafialna Caritas organizuje wyjazd do Lichenia. Koszt 10 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w zakrystii

  • Parafialna Caritas przystępuje do akcji Tornister pełen uśmiechu. W ramach tej akcji można składać przybory szkolne do wystawionego w kościele kosza. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na plecaki i przybory szkolne w biurze Caritas, w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św.

W SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA POBŁOGOSŁAWIONA ZOSTAŁA MIŁOŚĆ:

Angeliki Krupińskiej i Michała Kałużnego

Do wieczności Pan Bóg powołał:

Śp. Stanisława Magotta – wieczny odpoczynek…