Niepokalane Poczęcie NMP 2015

8 grudnia 2015, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wspólnota parafii św. Jana Ap. w Mogilnie zgromadziła się bardzo licznie na wieczornej Eucharystii. Celebracji przewodniczył Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Braci Kapucynów – o. Andrzej Kiejza.

Uroczysta procesja wejścia zatrzymała się najpierw przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej, która po niedawno ukończonym gruntownym remoncie będzie pełniła funkcję spowiednicy. Ojciec prowincjał poświęcił to miejsce oraz znajdujący się tam konfesjonał. Dodatkowym motywem, który podkreśla doniosłość momentu oddania do użytku spowiednicy jest rozpoczynający się właśnie święty Rok Miłosierdzia, w którym szczególną rolę ma pełnić sakrament pokuty i pojednania.

Podczas Eucharystii poświęcone zostały także medaliki dzieci przygotowujących się do I komunii św. Po mszy św., Bracia Kapucyni zgodnie ze swoim zakonnym zwyczajem, w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP, oddali swoją wspólnotę i cały zakon pod opiekę Maryi.