KOŚCIÓŁ I SKARPA PO TEGOROCZNYCH PRACACH

Zakończyliśmy już wszystkie prace zaplanowane na ten rok, zakres ich był bardzo duży, udało się wykonać prace konserwatorskie w kościele: nawy boczne, malowidło pod chórem, dużą kruchtę i kaplicę Serca Jezusowego; wszystkie krypty kościoła  włącznie z posadzkami i instalacją elektryczną; zabytki ruchome: sześć pozostałych zacheuszek w nawie głównej oraz część barokowych, intarsjowanych szaf w zakrystii, a także  aranżacja skarpy od strony południowej. Na przyszły rok został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury na renowację posadzki w kościele i w zakrystii oraz do Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie prac przy szafach zakrystyjnych. Dziękujemy naszym Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom za wsparcie duchowe i materialne oraz cierpliwe znoszenie utrudnień podczas wykonywanych prac.

Zadania zrealizowane w 2017 roku:

„Prace remontowo – konserwatorskie podziemi kościoła”  – koszt 222.222,33 PLN, pozyskane dotacje:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000,00 PLN
Gmina Mogilno 19.602,35 PLN
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2.619,98 PLN

„Konserwacja i rewaloryzacja architektury wnętrza kościoła” koszt 166.973,73 PLN pozyskane dotacje:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150.000,00 PLN
Starostwo Powiatowe 12.000,00 PLN
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 4.973,73 PLN

„Prace renowacyjne i restauratorskie przy sześciu snycerskich zacheuszkach w stylu Ludwika XVI oraz przy barokowych szafach zakrystyjnych” koszt 71.428,57 PLN pozyskane dotacje:

Unia Europejska  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko–Pomorskiego – 49.285,71 PLN
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 714,29 PLN
Wojewódzki Konserwator Zabytków – 10.000,00 PLN
Parafia Św. Jana Apostoła – 11.428,57 PLN

„Stworzenie ogrodu na skarpie przyklasztornej od strony południowej” koszt 27.700,00 PLN pozyskane dotacje:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 10.000,00 PLN
Gmina Mogilno – 14.282,00 PLN
Parafia Św. Jana Apostoła – 3.418,00 PLN

Prace dodatkowe we wnętrzu kościoła:

Malowidła w łukach okiennych nawy północnej – Kuria Archidiecezji Gnieźnieńskiej – 10.000,00 PLN
Ołtarz w kaplicy Serca Jezusowego – Kuria Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów– 10.000,00 PLN
Malowanie sklepień kryształowych w nawach bocznych – Parafia Św. Jana Apostoła – 4.500,00 PLN

 

Zapraszamy do galerii:

Autorem zdjęć kościoła i krypt jest Marcin Zieliński.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bdCqYD2jTCmiME8j2gwVn7xIFIKl_3yw?usp=sharing